Google từ chối rất nhiều edu link

John Mueller của Google nói rằng Google đã từ chối rất nhiều link edu ở cấp độ domain (TLD-top level domains) vì chúng thường xuyên là mục tiêu spam link.

Google từ chối nhiều edu link
Google từ chối nhiều edu link

John nói trên Twitter rằng “do quan điểm sai lầm rằng các link từ tên miền edu mang nhiều giá trị hơn, nên những trang này bị khá nhiều link spam và vì vậy, chúng tôi đã từ chối rất nhiều link từ những trang đó. Họ nên nofollow tất cả link này thay vì để chúng tôi phải từ chối chúng.”

Trước năm 2008 hoặc hơn, dường như các SEOer đều chú trọng nhiều cho link từ các tên miền edu. Chỉ có trường đại học hay học viện được công nhận mới sở hữu được loại tên miền này, vì vậy họ cảm thấy chúng giá trị hơn so với cái khác. Nhưng thực ra với Google chúng không có giá trị đến như vậy.

Nhưng do quá nhiều trang nội dung như vậy bị spam và khai thác qua nhiều năm, phải chăng Google đang từ chối ngày càng nhiều link từ các tên miền edu hơn so với tên miền khác?

Nên đừng bỏ qua điều này và nghĩ rằng edu link có giá trị hơn – không đơn giản thế đâu.

Theo Search Engine Roundtable.

Share This Article
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *